Serviciile sociale

   Serviciile sociale furnizate de catre Cantina Sociala, din cadrul Fundatiei Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu, vin in sprijinul nevoilor identificate ale beneficiarilor: furnizarea unei mese calde, 5 zile pe saptamana.

Serviciile de asistenţă socială acordate :

-pregatirea unei mese calde ( ciorba si felul II) 5 zile pe saptamana,

-servirea mesei,

-distribuirea hranei.

 Date despre persoanele asistate:

Persoanele asistate sunt rezidente în Localitatea Huedin, Judetul Cluj si in Localitatea Tetisu, Comuna Fildu de Jos, Judetul Salaj.

Criteriile de selectare a persoanelor asistate pentru proiectul Cantina socială sunt:

a. Venitul pe membru de familie( sub 300 lei / luna)

b. Spaţiu locativ

c. Numărul membrilor în familie

d. Vârsta

e. Aparţinători

f. Persoane aflate în întreţinere

g. Starea de sănătate

h. Capacitatea/incapacitatea de muncă

Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind serviciile primite :

– chestionarul

– cutia poştală

– discuţie verbală-coordonator proiect